Образец исковое заявление на усыновление

Образец искового заявления на усыновление опекаемого ребенка

 1. Название документа.
 2. Полное и точное наименование суда.
 3. Полные данные о заявителе: мачехе либо отчиме, включая точное место жительства , для пересылки извещений и повесток. Рекомендуется указать действующий номер телефона и электронную почту.
 4. Информация об усыновляемом ребенке полностью, место жительства. Информация включает: дату рождения и данные о каждом из его родителе и других родственниках.
 5. Заинтересованные лица указывают информацию о месте расположения и наименование органа.
 6. Данные о родителе осуществляющем усыновление, указание причины усыновления.
 7. Список всех документов. Все документы из этого списка перечисляются списком с указанием наименования, даты и номеров.
 8. Подпись заявителя, с указанием даты подписи документа.
 1. непосредственно заявитель, а также второй супруг-усыновитель, если процесс усыновления происходит в супружеской паре;
 2. сотрудники-специалисты из органов опеки и попечительства;
 3. сам ребенок в случаях, когда ему уже исполнилось 10 лет он может высказать свое мнение в суде. К тому его должен сопровождать педагог);
 4. прокурор.

Исковое заявление об усыновлении

З 10 серпня 2004 року ми, Петров Федор Іванович та Петрова Олена Петрівна перебуваємо у шлюбі. Шлюб зареєстрований в Жовтневому відділі РАГС м.. Маріуполя, актовий запис №1467, від 10.08.2004 р.
Це наш перший шлюб, від цього шлюбу дітей не маємо. Тому ми бажаємо усиновити дитину — Вовченка Єгора Павловича, 07 серпня 2008 року народження, уродженця м. Маріуполя Донецької області, що проживає з нами за нашою адресою.
Рішенням Колегії Жовтневої районної адміністрації Маріупольської міської Ради від 22.10.2008 року за №1111/1 опікуном над цією дитиною призначений один з заявників – Петров Федор Іванович.
Мати дитини Вовченко Ірина Леонідовна, 06.07.1983 року народження покинула дитину у відділенні патології новонароджених міської лікарні №2, про що свідчить «Акт про дитину, покинуту в пологовому будинку» від 11.08.2008 р №04/1111, підписаний оперуповноваженим Жовтневого районного відділу Маріупольського МУ УМВС України у Донецькій області Забарним О.І. у присутності головного лікаря міської лікарні №3 Яковлева В.Я, та заявою про відмову від дитини від 08.08.2008 р..
Відомості про батька внесено відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, що підтверджується довідкою Жовтневого відділу РАГС м. Маріуполя від 11.08.2008 р.
В цей час відомостей про мати та батька відсутні.
Я, Петров Ф.І. працюю в ВАТ МК «Азовсталь» на посаді слюсаря доменного цеху, де одержую середню заробітну платню близько 2338 грн. на місяць.
Я, Петрова О.П. працюю на посаді продавця ТЦ «Флекс», де одержую середню заробітну платню близько 1500 грн. на місяць.
По місцю роботи і мешкання ми характеризуємося позитивно, маємо добрий стан здоров’я. Спиртними напоями не зловживаємо. На наркологічному, психоневрологічному обліку не перебуваємо. Маємо благополучну сім’ю, в якій може виховуватися дитина (що підтверджується характеристиками та довідками з місця мешкання, та про стан здоров’я заявників)
Маємо у власності квартиру №__ у буд.№__ по вул.Південної у м. Маріуполі, маємо усі необхідні умови для виховання, розвитку та навчання дитини.
За нашою заявою з 03.03.2008 р. ми стоїмо на обліку в службі у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, і з правовими наслідками усиновлення ознайомлені. Можливість бути усиновлювачами, та реєстрація нас як кандидатів підтверджується висновком служби у справах дітей Жовтневої районної адміністрації №___ від __.__.2008 р., яким встановлено що, наша сім’я не має протипоказань щодо можливості бути усиновлювачами, має позитивний мікроклімат і усі необхідні умови для виховання та розвитку дитини.
Всі перераховані обставини підтверджуються прикладеними до заяви документами.
На підставі висловленого, керуючись ст.ст. 207-208, 211, 214-215, 219, 222-223, 224, 229, 231, 233 СК України, ст. 234, 253, 255 ГПК України

Интересное:  Продажа второй машины за год налог

1. Оголосити нас Петрова Федора Івановича та Петрову Олену Петрівну усиновлювачами Вовченка Єгора Павловича, 07 серпня 2008 року народження, уродженця м. Маріуполя Донецької області.
2. Змінити прізвище усиновленої нами дитини з «Вовченко» на «Петров», а по батькові з «Павлович» на «Федорович».
3. В актовий запис про народження Вовченко Єгора Павловича № 1111, від 23.03.2008 р., зроблений Жовтневим відділом РАГС внести зміни: батьком усиновленої дитини записати Петрова Федора Івановича, 11.03.1983 року народження, уродженця м. Маріуполя, Донецької області; матір’ю усиновленої дитини записати Петрову Олену Петрівну, 03.12.1978 року народження, уродженку м. Маріуполя Донецької області.

Понятие и образец заявления об усыновлении ребенка

При положительном исходе по заявлению об усыновлении ребенка суд выносит решение. По нему ребенок признается усыновленным тем лицом или лицами, которые подали заявление. Также суд указывает необходимые данные об усыновителе/ях и усыновленном, требуемые для регистрации в ЗАГСе.

Усыновление – сложная и продолжительная процедура, особенности и тонкости которой расписаны в Семейном и Гражданском процессуальном кодексе. Государство внимательно и строго следит за соблюдением всех надлежащих прав несовершеннолетних детей, поэтому не удивительно, что разрешить вопрос об усыновлении Вам удастся только в суде.

Образец исковое заявление на усыновление

Рассмотрим случай, когда усыновление ребенка происходит одним из супругов (мачехой или отчимом усыновляемого ребенка). В образце заявления об усыновлении (удочерении) приводится случай, когда ребенка удочеряют (усыновляют) два супруга. Отметим, что понятия удочерение и усыновление юридически равнозначны, соответственно применяются в отношении девочки и мальчика. хотя можно просто писать «усыновление» и это тоже будет юридически правильная формулировка.

Заявление на усыновление подается точно так же, как и любое другое заявление в суд. Для начала следует выяснить приемные часы канцелярии суда. Это можно сделать не выходя из дома, воспользовавшись сетью «Интернет» и любым поисковиком – у каждого суда в России сегодня есть свой сайт.

Интересное:  Программа реновации очередность сноса домов

Составление искового заявления об усыновлении ребенка

Усыновление ребенка – процедура, для которой законодателем предусмотрена исключительно судебная форма. Более того, каждый судебный процесс об усыновлении проходит в порядке особого производства, а к участию в нем привлекаются прокурор и представители территориального подразделения органов опеки.

1)Признать меня усыновителем несовершеннолетнего ребенка ___________ (Ф.И.О. ребенка и дата рождения).
2)Присвоить ребенку фамилию ___________(также указать, какие еще данные о ребенке должны быть изменены).
3)Произвести необходимые изменения в документации органов ЗАГС.

Заявление об удочерении

Установить родственные отношения можно не только путем приема в семью чужого ребенка, но и путем удочерения мачехой или отчимом. В таких случаях удочерение производится лицами, которые проживают совместно с детьми и у которых сложились хорошие отношения, поэтому перечень документов к заявлению будет короче, чем при удочерении ребенка из детского дома.

С Викторией практически сразу у нас сложились прекрасные отношения, я помогаю ей в подготовке школьных заданий, посещаю родительские собрания, оплачиваю дополнительные занятия. Удочерить Донцеву Викторию Васильевну считаю необходимым для обеспечения прав ребенка в будущем, в том числе на наследство.

Образец искового заявления об отмене усыновления

 • если истец — физическое лицо, то указываются личные данные (паспорт, информация о рождении и месте жительства, контактные телефоны);
 • если истец — организация (юридическое лицо), указываются наименование организационной формы, данные руководителя, контактная информация;
 • фио, паспортные данные и телефон ответчика;
 • данные о рождении и месте жительства усыновленного ребенка;
 • наименование судебного органа, номер участка, фио исполнительного лица;
 • стоимость иска.
 • неисполнение родительских обязательств по отношению к усыновленному малышу;
 • развитие любого рода зависимостей у родителей после прохождения процедуры усыновления;
 • негативное влияние на психику ребенка, подача дурного примера поведения;
 • противление получению образования или медицинской помощи;
 • понуждение к совершению противоправных поступков (воровство, прием наркотиков, проституция и тд.);
 • злоупотребление родительскими правами;
 • угроза жизни и здоровью малыша (жестокое обращение);
 • психологическое унижение;
 • другие причины, о которых не говориться в кодексе, но эти действия нарушают права малыша и угрожают его жизни.

О любого рода угрозе жизни и здоровью может заявить ребенок самостоятельно. В судебной инстанции заявление рассматривается по исполнению возраста 14 лет, в более раннем возрасте заявление примут органы опеки и попечительства.

Образец исковое заявление на усыновление

 1. заявитель, второй супруг-усыновитель, если усыновление производится супружеской парой;
 2. представители, специалисты органов опеки и попечительства;
 3. прокурор;
 4. ребенок, если ему уже исполнилось 10 лет, свое мнение он высказывает в суде, в зале судебного заседания, при этом обязательно должен находиться педагог.

Исковое заявление об усыновлении рассматривается районным или городским судом. Подавать его нужно в суд того района или города, где проживает ребенок. Семейным кодексом предусмотрена особая процедура рассмотрения для данной категории дел, которая именуется особым производством. Во время заседания не допускается присутствие свидетелей, в том числе, чтобы обеспечить тайну усыновления, присутствуют только участники процесса:

Ссылка на основную публикацию